REFERAT PROMOCJI 

 

 

Referat Promocji

Kierownik  Izabela Kicak tel. +48 77 408 50 59

pozostałe telefony:  Joanna Bołdak, Elżbieta Serafin +48 77 408 50 51 (sport, turystyka i promocja);

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:


I. w zakresie promocji i współpracy zagranicznej:

1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie nyskim,
2. promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,
3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach promocyjnych (targi, wystawy, itp.) w kraju i za granicą,
4. administrowanie witryny internetowej powiatu nyskiego,
5. organizowanie współpracy z partnerami zagranicznymi,
6. przygotowywanie wniosków o dotacje ze środków zewnętrznych na promocję powiatu i realizacja projektów
promocyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

II. w zakresie sportu i turystyki:
 
 
1. realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,
2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej,
4. wspieranie tworzenia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
5. organizacja i współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych w powiecie,
6. organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej
rozwoju,
7. współdziałanie z instytucjami i organizacjami turystycznymi oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju
turystyki i wypoczynku,
8. koordynacja działalności organizacji turystycznych,
9. promocja usług turystycznych,
10. ewidencja usług turystyczno-holetarskich,
11. organizowanie informacji turystycznej w powiecie,
12. współdziałanie w zakresie organizacji imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,
13. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na zadania nieinwestycyjne z zakresu
kultury fizycznej i turystyki.
 
 

 

 

Załączniki

1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.doc

Data: 2018-03-12 13:05:29 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

2. Uzyskanie zaświadczenia - uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe prowadzone w formie stowarzyszenia, których statury nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.doc

Data: 2018-03-12 13:05:29 Rozmiar: 17.5k Format: .doc Pobierz

3. Likwidacja i wykreślenie z ewidencji starosty uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych prowadzonych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.doc

Data: 2018-03-12 13:05:29 Rozmiar: 17k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 2562
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Bołdak
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Kicak
Czas wytworzenia: 2016-07-12 12:50:07
Czas publikacji: 2018-03-12 13:10:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak