WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY 

 

 

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

 

Naczelnik Wydziału Aleksandra Bogucka tel. 4085035

        Faks do Wydziału Finansowo - Budżetowego - 4085015

Podinspektor Danuta Warzocha - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa - fakturowanie z tytułu czynszów lokali, dzierżawy gruntów i obwodów łowieckich, windykacja należności (czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie)
tel. 077 4085037
 
Inspektor Marcin Baziak - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami powiatowymi i Skarbu Państwa - dochody i wydatki związane
z administrowaniem mieniem, przekazywania i rozliczanie dotacji budżetowych, ewidencja w zakresie podatku VAT, ewidencja wpływów
z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich,
 tel. 077 4085037

Inspektor Małgorzata Iżycka - Gromala -
stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa - ewidencja i windykacja należności skarbu państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, przekazania nieruchomości w trwały zarząd,
tel. 077 4085037

Podinspektor Iwona Gumała - Pawluś -
stanowisko ds. rachuby, płac oraz ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Starostwa Powiatowego,
tel. 077 4085036

Inspektor Jolanta Rega  - Grochalska 
stanowisko ds. księgowości budżetowej - ewidencja dochodów i wydatków Starostwa, ewidencja środków trwałych mienia powiatu, należności z tytułu sprzedaży mienia powiatu oraz ekwiwalentów za wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
tel. 077 4085036

Inspektor Beata Tokarczyk -
stanowisko ds. księgowości programów unijnych - ewidencja w zakresie unijnych zadań w ramach projektów
i programów współfinansowanych środkami unijnymi realizowanych przez Starostwo,
tel. 077 4085036

Inspektor Edward Majdański -
stanowisko ds. księgowości budżetowej - ewidencja środków trwałych stanowiących majątek Skarbu Państwa oraz obcych środków trwałych będących na stanie Starostwa,
tel. 077 4085061
Joanna Gryglak
 

Inspektor Iwona Kotylak -
stanowisko ds. rachunkowości budżetu powiatu - ewidencja dochodów i wydatków budżetu powiatu, sprawozdawczość w zakresie sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdań zbiorczych,
tel. 077 4085025

Inspektor Katarzyna Pałach -
stanowisko ds. planowania i zmian budżetu powiatu - sporządzanie uchwał budżetowych, ewidencja księgowa
w zakresie planowania budżetu,
tel. 077 4085025

Inspektor Ewelina Piórecka -
stanowisko ds. ewidencji i realizacji dochodów budżetu powiatu - przekazywania środków na wydatki oraz dotacji dla jednostek powiatowych, ewidencja dochodów i wydatków budżetu realizowanych w ramach programów unijnych,
tel. 077 4085025

Podinspektor Katarzyna Chodzińska - Pipała -
stanowisko ds. obsługi kasowej Starostwa Powiatowego,
tel. 077 4085055
 
 

Liczba odwiedzin : 2523
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Zenon Wiszniewski
Czas wytworzenia: 2008-01-24 12:12:54
Czas publikacji: 2016-09-30 09:15:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak