WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROGRAMOWANIA (w wydziale mieszczą się Zamówienia Publiczne) 

 

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROGRAMOWANIA


Naczelnik: Piotr Walach - tel. 408 50 46
Marzena Ostachowska-Błoch - tel. 77 408 50 60
Wiesław Cukier - tel. 77 408 51 25Do podstawowych zadań referatu należy prowadzenie następujących spraw:

 1. opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu rozwoju powiatu ze szczególnym uwzględnieniem jego strategii i wieloletniego programu inwestycyjnego,
 2. prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej,
 3. gromadzenie informacji o potrzebach i możliwościach inwestycyjnych powiatu,
 4. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania lub współfinansowania przedsięwzięć
 5. przygotowanie projektów, ich realizacja i rozliczanie w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu
 6. koordynowanie i monitorowanie - planowania i realizacji wszelkich projektów w ramach programów pomocowych
 7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych udzielających pomocy finansowej
 8. współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie:
  a) pozyskiwania dofinansowania z funduszy,
  b) przygotowania i koordynowania projektów wspólnych dofinansowanych ze środków pomocowych
 9. sporządzanie okresowych, rocznych i końcowych raportów z realizacji projektów, których beneficjentem końcowym jest Powiat Nyski we współpracy z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi przy realizacji projektów
 10. monitorowanie i archiwizacja informacji o przygotowanych projektach ukazujących się w mediach
 11. monitorowanie założeń i efektów po realizacji projektu.

 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Katarzyna Martyn

Maria Radzikowska

tel. 77 408 50 65

 

 

Do podstawowych zadań biura należy prowadzenie następujących spraw:

 

I. w zakresie zamówień publicznych:

1. kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych,

2. udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty i usługi,

3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,

4. występowanie w imieniu starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych,

5. przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty w sprawach zamówień publicznych.

 

Liczba odwiedzin : 2254
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Walach
Czas wytworzenia: 2008-06-09 15:01:51
Czas publikacji: 2018-01-22 10:01:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak