Grypa Ptaków 

 

GRYPA PTAKÓW

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie, informuje, że w związku z okresem jesienno - zimowym i licznymi migracjami dzikich ptaków, przypomina o obowiązku utrzymania wysokiego poziomu bioasekuracji.

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017 r. określa jednoznacznie:

- zakazy:

1. pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

2. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drob, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

- nakazy:

1. utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

2. zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

3. utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

4. przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

5. karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

6. stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osbistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

7. oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

8. powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

9. dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu, wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni pamiętać również o:

- zabezpieczeniu słomy, ktora jest wykorzystywana w  chowie ściółkowym poprzez przechowywanie jej w zamkniętych pomieszczeniach, okrytej lub pod zadaszeniem,

- regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,

- eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (siatki w oknach i otworach, zabezpieczenie kominów wentylacyjnych),

- w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarst (tj. oczka wodne) oraz zabezpieczenie istniejących zbiorników przed dostępem dzikiego ptactwa,

- powstrzymanie się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstw,

- jak najczęstsze usuwanie opadłych owoców z drzew owocowych znajdujących się na terenie gospodarstwa,

- wszelka obróbka upolowanych ptaków dzikich powinna odbywać się z dala od zabudowań hodowlanych, a odzież i sprzęt używany do obróbki poddany właściwym zabiegom higienicznym.

 

 

 

Załączniki

SCAN_20171114_132559993.pdf

Data: 2017-11-14 13:35:52 Rozmiar: 545.47k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 153
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Gorząd
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Gorząd
Czas wytworzenia: 2017-11-14 13:35:52
Czas publikacji: 2017-11-14 13:35:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak