Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem gazu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2017-06-28 11:20:42
Ogłoszenie II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami dawnego hotelu robotniczego, położonej w Paczkowie, gmina Paczków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 992/15 i 993/3 z k.m. 1, o łącznej powierzchni 0,9142 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest księga wieczysta KW OP1N/00059101/0

2017-03-15 12:08:32
OGŁOSZENIE o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Paczkowie, gmina Paczków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 992/15 i 993/3 z k.m. 1, o łącznej powierzchni 0,9142 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest księga wieczysta KW OP1N/00059101/0

2016-12-19 12:13:25
I przetarg ustny ograniczony do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

2016-12-12 13:00:46
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ściborzu 23a

Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ściborzu 23a 

2016-09-06 12:34:30
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej 4

2016-09-06 12:30:38
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nyskiego położonej w Nysie przy ul. Grodkowskiej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nyskiego, położonej w Nysie pprzy ul. Grodkowskiej 60.

2016-08-05 08:22:22
Ogłoszenie o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Paczkowie, gmina Paczków

2016-08-03 11:40:57
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ściborzu 23a

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ściborzu 23a 

2016-08-01 08:23:38
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Paczkowie, gmina Paczków

2016-05-19 14:27:14