Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup i dostawa 2 laptopów i 18 drukarek...

Zakup i dostawa 2 laptopów, 18 drukarek do Starostwa Powiatowego w Nysie.

 

2017-11-22 12:24:58
Przetarg nieograniczony - usługa ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 Ogłoszenie wyników

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na inwestycji realizowanej w ramach programu Zintegrowany Transport Subregionu Południowego - etap I polegającej na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej ulicy Piastowskiej w Nysie
ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE NR 1 W PLIKU  PONIŻEJ !!!!
OGŁOSZENIE WYNIKÓW W PLIKU PONIŻEJ !!!!!

2017-11-21 14:35:15
ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup 3 laptopów, 10 drukarek ...

Zakup i dostawa 3 laptopów, 10 drukarek dla Starostwa Powiatowego w Nysie.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU

2017-11-21 08:33:02
Ogłoszenie wyników I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych, położonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14, stanowiących własność Powiatu Nyskiego

Ogłoszenie wyników I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali użytkowych polożonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14, stanowiących własność Powiatu Nyskiego

2017-11-14 12:25:48
Przetarg niegraniczony - Usługa Ogłoszenie wyniki

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zadanie nr 1 - miasto i gmina Korfantów, gmina Łambinowice
OGŁOSZENIE WYNIKI W PLIKU PONIŻEJ!!!!

2017-10-31 12:39:20
Przetarg nieograniczony - Usługa Zapytanie nr 1 Ogłoszenie unieważnienie

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA INWESTYCJI REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU
”ZINTEGROWANY TRANSPORT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO – ETAP I ” POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ ULICY PIASTOWSKIEJ W NYSIE
 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020
NUMER UMOWY RPOP.03.01.01-16-0003/16-00

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIENIE W PLIKU PONIŻEJ !!!!

Odpowiedż na zapytanie nr 1 w pliku poniżej  !!!!

2017-10-26 10:05:29
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP USŁUGI TEELEFONII KOM.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej w załączeniu!

2017-10-23 13:28:10
Przetarg nieograniczony - usługi Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą Ogłoszenie wyniki

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
Wniosek w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą
Ogłoszeniach o wynikach w pliku poniżej!!!!

2017-10-12 13:15:21
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Odpowiedzi na zapytania, zmiana terminu składania ofert, Odpowiedzi nr 2, Odpowiedzi nr 3

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego etap I
Odpowiedzi na zapytania nr 1 w pliku poniżej wraz ze zmianą terminu składania ofert !!!!
Odpowiedzi na zapytania nr 2 w pliku poniżej !!!!
Odpowiedzi na zapytania nr 3 w pliku poniżej !!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 09.10.2017 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

2017-10-09 13:51:03
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1603 O w miejscowości Niwnica - etap I

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

2017-10-09 13:28:29