Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej II - plik poniżej w załączeniu !!! - 13.04.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

Ogłoszenie nr 529264-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Modernizacja i założenie osnowy 3 klasy gminy Łambinowice zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej i warunkami technicznymi założenia osnowy poziomej 3 kasy dla w/w gminy stanowiącymi integralną część umowy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2018-04-13 13:12:18
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Odpowiedzi nr 1, Odpowiedzi nr 2,Odpowiedzi nr 3, Odpowiedź nr 4

Poprawa warunków transportowych na obszarze Powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska - Kałków
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 W PLIKU PONIŻEJ!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 W PLIKU PONIŻEJ !!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 W PLIKU PONIŻEJ !!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 4 W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-04-13 12:16:10
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU 19.03.2018 r.

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU 06.03.2018 R.

 

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I”

 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2018/S 032-070804

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

 

2018-04-12 13:20:28
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nysie ul. Krasińskiego, obreb Górna Wieś , k.m. 63

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własnośc Powiatu Nyskiego położonych w Nysie ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś, k.m. 63.

2018-04-12 11:38:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

Ogłoszenie nr 533235-N-2018 z dnia 2018-03-19 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: Rewitalizacji obszarów miejskich na terenie miasta Nysa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ( nr decyzji o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0045/16)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!!

2018-04-11 09:33:04
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego

2018-04-06 11:30:29
PRZETARG NIEOGRANICZONY - robota budowlana

Ogłoszenie nr 538856-N-2018 z dnia 2018-03-30 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Prace remontowe korytarza oraz pomieszczeń dydaktycznych na I pietrze - etap II w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2018-03-30 09:05:21
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

2018-03-30 07:56:38
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Ogłoszenie o wynikach

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1668 O oraz skrzyżowania dróg Nr 1658 O i Nr 1654 O w ramach zadania pn.”Przebudowa dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O oraz 1654 O”
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ!!!!

2018-03-21 13:01:41
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach III

2018-03-20 09:48:15