Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice etap V

2018-08-20 10:01:16
Ogłoszenie o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie o wynikach III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie, przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63

2018-08-14 13:38:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

Ogłoszenie nr 592180-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Parkowa 2-4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-08-14 08:42:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O
w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-08-07 14:02:51
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługa

WYJAŚNIENIA DO SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 25.09.2018 R. !!!

WARUNKI OTWARCIA OFERT : 25.09.2018 R. - GODZINA 10:15

Polska-Nysa: Usługi udzielania kredytu

2018/S 137-314023

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

2018-08-07 10:16:07
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

"Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa"

2018-08-07 10:02:12
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 02.08.2018 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

2018-08-02 11:08:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE ZAPYTANIA DO PRZETARGU,AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa - zjazdy
ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ NR 1 W PLIKU PONIŻEJ !!!
AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT W PLIKU PONIŻEJ !!!
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-07-26 10:32:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NR 1 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

                                                                           Ogłoszenie nr 585136-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: ZAKUP ENERGII

ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU NYSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-07-25 09:20:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

Nysa: Zakup i dostawa 2 jednostek komputerowych (wraz z oprogramowaniem, klawiatura i myszą) 1 monitora, 12 UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie.
Numer ogłoszenia: 163185 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

WYJAŚNIENIA 02.08.2016 R. - WAŻNE!!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.08.2016 R.  - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ !!!

2018-07-16 14:04:28