Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA

Zakup i dostawa 1 laptopa, 8 drukarek, 16 zasilaczy UPS, 1 UPS serwerowego, 20 power banków oraz 8 licencji MS Office 2016 Office Home and Business na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nysie.

2017-09-19 11:25:27
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Odpowiedzi na zapytania, zmiana terminu składania ofert, Odpowiedzi nr 2, Odpowiedzi nr 3

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego etap I
Odpowiedzi na zapytania nr 1 w pliku poniżej wraz ze zmianą terminu składania ofert !!!!
Odpowiedzi na zapytania nr 2 w pliku poniżej !!!!
Odpowiedzi na zapytania nr 3 w pliku poniżej !!!

2017-09-15 15:51:39
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1603 O w miejscowości Niwnica - etap I

2017-09-14 12:03:17
Przetarg nieograniczony- roboty budowlane Ogłoszenie wyniki

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2189 O Aleja Wojska Polskiego w Nysie
Ogłoszenie o wynikach w pliku poniżej !!!!

2017-09-08 12:35:43
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1603 O w miejscowości Niwnica - etap I
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!!!

2017-08-29 13:07:24
Przetarg nieograniczony - usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

2017-08-28 09:38:00
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Zapytania do przetargu i zmiana terminu

Renowacja Kościoła Wniebowzięcia NMP w Nysie etap I
Odpowiedzi na zapytania i zmiana terminu zakonczenia robót w pliku poniżej !!!!

2017-08-25 12:03:32
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowcyh Nr 1658 O i Nr 1654 O w miejscowości Grądy, poprzez wykonanie ronda
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!!

2017-08-18 12:09:30
Przetarg nieograniczony- roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1603 O w miejscowości Niwnica - etap I
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!!

2017-08-09 12:45:01
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane OGŁOSZENIE O WYNIKACH !!!!

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Nysie
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!!

2017-07-27 12:12:39