Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
PRZETARG NIEOGRANICZONY - UBEZPIECZENIE

Ogłoszenie nr 539088-N-2017 z dnia 2017-06-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ- PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH - WAŻNE !!!

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!!!

2017-07-21 12:08:22
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Zmiana terminu składania ofert!!!! ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3 Ogłoszenie wyniki

Budowa mostu w Kałkowie wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej Nr 1637 O
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W PLIKU PONIŻEJ !!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 W PLIKU PONIŻEJ !!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 W PLIKU PONIŻEJ !!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 W PLIKU PONIŻEJ !!!
OGŁOSZENIE WYNIKI W PLIKU PONIŻEJ!!!

2017-07-11 09:46:45
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Nysie

2017-07-06 13:11:12
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Wyniki z postępowania

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Prusinowice
WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!!

2017-06-29 12:37:30
Ogłoszenie o wynikach I przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem gazu, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

2017-06-28 11:20:42
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!!

2017-06-23 09:29:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTA BUDOWLANA

              Ogłoszenie nr 518423-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Prace remontowe korytarza oraz pomieszczeń dydaktycznych na parterze - etap I w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej w załączeniu !!!

2017-06-21 14:19:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - sprzęt komputerowy

Zakup i dostawa 6 jednostek komputerowych (wraz z oprogramowaniem, klawiaturą i mysz), 13 monitorów oraz 10X4GB pamięci RAM na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie ”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Plik poniżej w załączeniu!!!

2017-06-21 13:09:36
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Unieważnienie postępowania

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1658 O i Nr 1654 O w miejscowości Grądy, poprzez wykonanie ronda
Unieważnienie postępowania w pliku poniżej !!!

2017-06-13 10:37:46
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

Ogłoszenie nr 510588-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Modernizacja i założenie osnowy 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego modernizacji osnowy poziomej i warunkami technicznymi założenia osnowy poziomej 3 klasy dla w/w gmin stanowiącymi integralną część umowy.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

2017-06-13 09:12:01