Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa

Zaproszenie do złożenia oferty

2018-12-18 10:54:26
PRZETARG NIEOGRANICZONY /zaprojektuj i wybuduj/-roboty budowlane

Ogłoszenie nr 662389-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 1/3 w Nysie (dawny poligon wojskowy) w ramach projektu pn.: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2018-12-17 11:42:25
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU - WAŻNE !!!

Ogłoszenie nr 653159-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych
na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2018-12-13 13:24:09
Przetarg nieograniczony roboty budowlane OGŁOSZENIE WYNIKI

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-12-05 11:49:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGA

Ogłoszenie nr 656670-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2018-12-03 14:54:49
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-11-16 07:59:59
PRZTRAG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

Ogłoszenie nr 630862-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie w ramach projektu pn: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-11-06 14:10:43
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Remont nawierzchni dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-31 10:55:35
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Odpowiedzi na zapytanie nr 1 OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach
Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w pliku poniżej !!!

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-18 12:15:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługa

ZWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 5 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 4 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 3 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 2 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 25.09.2018 R. !!!

WARUNKI OTWARCIA OFERT : 25.09.2018 R. - GODZINA 10:15

Polska-Nysa: Usługi udzielania kredytu

2018/S 137-314023

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

2018-10-09 14:41:33