Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1668 O oraz skrzyżowania dróg Nr 1658 O i Nr 1654 O w ramach zadania pn.”Przebudowa dróg powiatowych Nr 1668 O, 1653 O oraz 1654 O”

2018-02-16 12:02:28
PISEMNY PRZETARG NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI POWIATU NYSKIEGO  - PLIK PONIŻEJ W ZĄŁĄCZENIU !!!

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU - 06.02.2018 R.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU - 01.02.2018 R.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wybór Agenta Emisji Obligacji Powiatu Nyskiego

 

Powiat Nyski

 

działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXXIV/339/2018 Rady Powiatu w Nysie z dnia 26 stycznia 2018 r., w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 1579) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 459 ze zm.), zaprasza do składania ofert w:

 

PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH POWIATU NYSKIEGO

 

 

1. Czas przetargu.

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 15 lutego 2018 r. o godz. 12:00
w Biurze Obsługi Klienta – I piętro - Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33,
48-300 Nysa.

Otwarcie ofert odbędzie sie dnia 15 lutego 2018 r. O godz. 12:15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Piastowska 33-II piętro – pokój 306, 48-300 Nysa.

 

2. Miejsce przetargu.

Oferty należy składać na niżej podany adres:

Biuro Obsługi Klienta

Starostwo Powiatowe w Nysie

ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa

 

3. Przedmiot przetargu.

Organizator przetargu Powiat Nyski zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję Agenta Emisji Obligacji długoterminowych Powiatu Nyskiego na kwotę maksymalną 24 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych).

 

4. Warunki przetargu.

Niniejszy przetarg jest przetargiem pisemnym, prowadzonym na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 701-705 Kodeksu Cywilnego.

Na podstawie art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do usług finansowych związanych z emisja obligacji nie stosuje śie przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe warunki przetargu wraz z kryteriami oceny ofert znajdują sie w "Warunkach Przetargu", które jest dostępne w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Piastowskiej 33, 48-300 Nysa, oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Nysie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu na zasadach określonych w "Warunkach Przetargu".

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępownia, możliwość unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępownaiu są wiążące.

 

2018-02-16 10:41:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I”

 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2018/S 032-070804

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

 

2018-02-15 09:35:21
Zapytanie ofertowe usługa

Zapytanie ofertowe
Sprzątanie jezdni z piasku i wszelkich zanieczyszczeń wzdłuż krawędzi jezdni w ciągach dróg powiatowych w miastach Nysa, Paczków, Otmuchów, Korfantów i Głuchołazy

2018-02-14 12:31:31
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach

2018-02-09 09:05:26
PRZETRAG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

Ogłoszenie nr 510570-N-2018 z dnia 2018-01-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54 w ramach realizowanego projektu pn: Rewitalizacja obszarów miejskich – Regionalne Centrum Integracji i Rehabilitacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe, Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!! - 06.02.2018 R.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ- PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!! - 07.02.2018 R.

2018-02-07 14:14:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - 07.02.2018 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2017/S 244-510743

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

WYJAŚNIENIA + MODYFIKACJA SIWZ - PLIKI W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ 11.01.2018 R. !!!

WYJAŚNIENIA SIWZ - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ 17.01.2018 R. !!!

WYJAŚNIENIA SIWZ - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ 23.01.2018 R. !!!

2018-02-07 12:52:15
Przetarg nieograniczony roboty budowlane

Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2018-02-02 10:29:48
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych, polożonych w Głuchołazach przy ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Głuchołazach przy ul. Rynek 12-14

2018-01-23 10:20:24
ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA - materiały eksploatacyjne ...

Zakup i dostawa materiałow eksploatacyjnych na 2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej w załączeniu !!!

2018-01-17 10:54:30