Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy - Wyszków Śląski

2019-01-15 13:53:39
PRZETARG NIEOGRANICZONY /zaprojektuj i wybuduj/-roboty budowlane

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!!!

 

Ogłoszenie nr 662389-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 1/3 w Nysie (dawny poligon wojskowy) w ramach projektu pn.: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2019-01-14 11:55:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

Ogłoszenie nr 502893-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-01-11 13:16:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik poniżej w załączeniu !!!

Ogłoszenie nr 656670-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-01-04 11:57:25
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej
w załacznikach !!!

WYJAŚNIENIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Zaproszenie do złożenia oferty

2019-01-03 13:49:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU - WAŻNE !!!

Ogłoszenie nr 653159-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych
na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2018-12-13 13:24:09
Przetarg nieograniczony roboty budowlane OGŁOSZENIE WYNIKI

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-12-05 11:49:08
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-11-16 07:59:59
PRZTRAG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

Ogłoszenie nr 630862-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie w ramach projektu pn: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-11-06 14:10:43
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Remont nawierzchni dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-31 10:55:35
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Odpowiedzi na zapytanie nr 1 OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach
Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w pliku poniżej !!!

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-18 12:15:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługa

ZWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 5 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 4 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 3 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 2 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 25.09.2018 R. !!!

WARUNKI OTWARCIA OFERT : 25.09.2018 R. - GODZINA 10:15

Polska-Nysa: Usługi udzielania kredytu

2018/S 137-314023

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

2018-10-09 14:41:33
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Unieważnienie postępowania

"Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa"
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-09-24 11:21:00
Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

2018-09-21 06:54:11
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-09-12 13:19:21
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych polozonych w Nysie przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63 

2018-08-23 13:19:01
Ogłoszenie o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie o wynikach III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie, przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63

2018-08-14 13:38:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

Ogłoszenie nr 592180-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Parkowa 2-4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-08-14 08:42:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O
w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-08-07 14:02:51
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 02.08.2018 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

2018-08-02 11:08:05