Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11 położonej w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 11, połozonej w Głuchołazach przy ul. Rynek 12 -14..

2019-02-06 13:16:02
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 2, OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy - Wyszków Śląski
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W ZAŁĄCZNIKU !!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 W PLIKU PONIŻEJ!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 W PLIKU PONIŻEJ !!!
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-02-05 12:19:08
PRZETARG NIEOGRANICZONY - usługa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Ogłoszenie nr 502893-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-02-05 09:02:04
PRZETARG NIEOGRANICZONY /zaprojektuj i wybuduj/-roboty budowlane

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!!!

 

Ogłoszenie nr 662389-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 1/3 w Nysie (dawny poligon wojskowy) w ramach projektu pn.: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

2019-01-14 11:55:51
PRZETARG NIEOGRANICZONY - USŁUGA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - plik poniżej w załączeniu !!!

Ogłoszenie nr 656670-N-2018 z dnia 2018-12-03 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

2019-01-04 11:57:25
ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik poniżej
w załacznikach !!!

WYJAŚNIENIA - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Zaproszenie do złożenia oferty

2019-01-03 13:49:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁACZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU - WAŻNE !!!

Ogłoszenie nr 653159-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych
na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2018-12-13 13:24:09
Przetarg nieograniczony roboty budowlane OGŁOSZENIE WYNIKI

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-12-05 11:49:08
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Rozbudowa drogi powiatowej - działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice w ramach zadania "Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa" etap III
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-11-16 07:59:59
PRZTRAG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

 

Ogłoszenie nr 630862-N-2018 z dnia 2018-10-02 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie w ramach projektu pn: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-11-06 14:10:43