Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Remont nawierzchni dróg powiatowych
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-31 10:55:35
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Odpowiedzi na zapytanie nr 1 OGŁOSZENIE O WYNIKACH

Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach
Odpowiedzi na zapytanie nr 1 w pliku poniżej !!!

OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-10-18 12:15:26
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługa

ZWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU!!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 5 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 4 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 3 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 2 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ + ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT LUB WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 25.09.2018 R. !!!

WARUNKI OTWARCIA OFERT : 25.09.2018 R. - GODZINA 10:15

Polska-Nysa: Usługi udzielania kredytu

2018/S 137-314023

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

2018-10-09 14:41:33
Przetarg nieograniczony roboty budowlane Unieważnienie postępowania

"Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa"
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-09-24 11:21:00
Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Odwołanie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

2018-09-21 06:54:11
Przetarg nieograniczony roboty budowlane UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-09-12 13:19:21
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci gruntowych położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych polozonych w Nysie przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63 

2018-08-23 13:19:01
Ogłoszenie o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego

Ogłoszenie o wynikach III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Nysie, przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś , k.m. 63

2018-08-14 13:38:55
PRZETARG NIEOGRANICZONY - roboty budowlane

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

Ogłoszenie nr 592180-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Parkowa 2-4.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-08-14 08:42:36
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych - Budowa  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O
w miejscowości Złotogłowice etap V
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-08-07 14:02:51