Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony roboty budowlane ogłoszenie o wynikach

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-06-14 15:05:00
Przetarg nieograniczony roboty budowlane wyniki paczer

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją w ciągach dróg powiatowych
Ogłoszenie o wynikach w pliku poniżej !!!!

2018-06-12 12:46:58
Ogłoszenie I rokowań na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych

Ogłoszenie I rokowań na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych nr 6 i 12 polożonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14.

2018-06-12 07:05:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY - robota budowlana

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Ogłoszenie nr 558265-N-2018 z dnia 2018-05-15 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Prace budowlane pomieszczeń bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-06-07 08:45:57
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Odpowiedzi nr 1, Odpowiedzi nr 2,Odpowiedzi nr 3, Odpowiedź nr 4 WNIOSEK PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERT, Ogłoszenie o wynikachĄ

Poprawa warunków transportowych na obszarze Powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska - Kałków
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1 W PLIKU PONIŻEJ!!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 2 W PLIKU PONIŻEJ !!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 3 W PLIKU PONIŻEJ !!!
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 4 W PLIKU PONIŻEJ !!!
WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ W PLIKU PONIŻEJ !!!
OGŁOSZENIE O WYNIKACH W PLIKU PONIŻEJ !!!!

2018-06-06 12:19:07
ZAPYTANIE OFERTOWE - robota budowlana

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1537 O w miejscowości Sidzina.

2018-05-30 13:02:21
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nysie ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś, k.m. 63

Ogłoszenie II przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nysie przy ul. Krasińskiego, obręb Górna Wieś, k.m. 63 

2018-05-18 12:12:14
ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!

 

Wykonanie czynności klasyfikatora gruntów w prowadzonych z urzędu i na wniosek osób fizycznych oraz osób prawnych przez Starostę Nyskiego postępowaniach w sprawie ustaleń klasyfikacji gleboznawczych gruntów na terenie powiatu nyskiego, woj. opolskie

2018-05-16 10:43:49
Zapytanie ofertowe usługa Wyniki koszenie

Koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych
Zadanie nr 1 - Gmina Otmuchów, Paczków i Kamiennik
Zadanie nr 2 - Gmina Korfantów,Łambinowice,Skoroszyce i Pakosławice
Wyniki koszenie w pliku poniżej !!!

2018-05-14 13:59:52
Ogłoszenie wyników o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 6 i 12 położonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowych nr 6 i 12, położonych w Głuchołazach przy ul. Rynek 12-14

2018-05-14 12:51:29