Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 02.08.2018 R. - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

30 000 EURO

2018-08-02 11:08:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY - ROBOTY BUDOWLANE ZAPYTANIA DO PRZETARGU,AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna - Nysa - zjazdy
ODPOWIEDZI DO ZAPYTAŃ NR 1 W PLIKU PONIŻEJ !!!
AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT W PLIKU PONIŻEJ !!!
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W PLIKU PONIŻEJ !!!

2018-07-26 10:32:20
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU !!!

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NR 1 - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - PLIKI PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

                                                                           Ogłoszenie nr 585136-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: ZAKUP ENERGII

ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU NYSKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-07-25 09:20:15
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

Nysa: Zakup i dostawa 2 jednostek komputerowych (wraz z oprogramowaniem, klawiatura i myszą) 1 monitora, 12 UPS na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nysie.
Numer ogłoszenia: 163185 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

WYJAŚNIENIA 02.08.2016 R. - WAŻNE!!!

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 05.08.2016 R.  - PLIK W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ !!!

2018-07-16 14:04:28
PRZETARG NIEOGRANICZONY - robota budowlana

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH!!!

Ogłoszenie nr 577989-N-2018 z dnia 2018-06-22 r.

Starostwo Powiatowe w Nysie: Prace budowlane pomieszczeń bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie przy ul. Rodziewiczówny 1 - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2018-07-12 11:05:59
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nysie ul. Krasińskiego

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Nysie ul. Krasińskiego, obreb Górna Wies, k.m. 63

2018-07-10 10:00:41
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

"Wykonanie garbów poprzecznych na drogach powiatowych z oznakowaniem pionowym: ulice Długosza, Gierczak i 3 Maja w Nysie”

 

2018-07-06 08:27:59
Zapytanie ofertowe - roboty budowlane OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn."Wykonanie garbów poprzecznych na drogach powiatowych z oznakowaniem pionowym: ulice Długosza, Gierczak i 3-go Maja w Nysie"
Ogłoszenie o unieważnieniu w pliku poniżej !!!

2018-07-04 14:12:32
PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

 

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH !!!

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I

 

Polska-Nysa: Autobusy transportu publicznego

2018/S 081-182691

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawy

 

2018-07-04 12:43:08
Ogłoszenie wyników I rokowań na sprzedaż lokali użytkowych, położonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

Ogłoszenie wyników I rokowań na sprzedaż lokali użytkowych nr 6 i 12, położonych w Głuchołazach ul. Rynek 12-14

2018-06-29 13:15:54