służby, inspekcje 

 
 

SŁUŻBY , INSPEKCJE I STRAŻE

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) zawiera uregulowania statusu powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zadania służb , inspekcji i straży są zadaniami z zakresu administracji rządowej.

Na terenie powiatu Nyskiego powiatową administrację zespoloną tworzą następujące służby , inspekcje i straże:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Arkadiusz Kuśmierski

ul. Chopina 5
48 -300 Nysa
telefon alarmowy : 998
tel. 77 4090803- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nysie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Marek Cygan

ul. Parkowa 4
48 - 300 Nysa
tel. 77 4085086
fax 77 4085087

Z dniem 1stycznia1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy ustawy z 13października1998 r- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną( DZ.U. Nr133z1998 r., poz. 872zpóźn. zm ) na poziomie powiatu utworzony został organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Jest to organ administracji rządowej, korzystający z prawem ustanowionej samodzielności i niezależności, włączony do powiatowej administracji zespolonej.

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą zadania i kompetencje wymienione w ustawie z dnia 7lipca1994 r Prawo budowlane ( DZ.U. Nr106, poz. 1126z2000 r z późn. zm.).

Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Ponadto w powiecie funkcjonuje niezespolona administracja rządowa:

- Komenda Powiatowa Policji w Nysie

Komendant Powiatowy Policji

Adam Bielecki

ul. Armii Krajowej 11
48 - 300 Nysa

tel. 77 4090902
telefon alarmowy 997

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Zenon Ziubrzyński

ul. Piłsudskiego 32
48 - 300 Nysa
tel. 77 4333465

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Marta Romanowicz

ul. Żeromskiego 7/9
48-300 Nysa
tel. 774352553
www.pssenysa.pl

 

Liczba odwiedzin : 1857
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szajowska-Sobek
Czas wytworzenia: 2005-09-29 12:47:08
Czas publikacji: 2018-04-06 11:38:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak