Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną

2018-12-13 14:51:37
"Odpowiedź na petycję z dnia 21.09.2018 r."

2018-12-12 15:23:30
"Petycja z dnia 21.09.2018 r."

2018-12-12 15:22:25
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2018-12-11 08:59:38
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-06 13:51:15
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-06 13:37:29
Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

2018-12-06 13:22:04
Komunikat o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny

2018-11-30 07:33:25
Zatwierdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu Bielice - decyzja

2018-11-05 12:43:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice

2018-10-30 13:17:22