Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Nyskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów

2019-03-18 07:39:24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. obowiązku likwidacji urządzenia wodnego.

2019-03-14 09:37:27
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.

2019-03-14 09:34:24
Zaproszenie na spotkanie w sprawie scalenia gruntów w Rzymkowicach

2019-02-27 14:43:58
ZARZĄDZENIE NR 10 / 2019 STAROSTY NYSKIEGO z dnia 04 lutego 2019 roku

2019-02-26 11:24:06
Komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych,położonych obręb Jędrzychów, stanowiących własnośc Powiatu Nyskiego, przeznaczonych do sprzedaży.

Komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych obręb Jędrzychów, stanowiących własność Powiatu Nyskiego, przeznaczonych do sprzedaży.

2019-02-26 08:54:51
Obwieszczenie Starosty Nyskiego

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy linii kolejowej nr 137

2019-02-18 13:07:16
Komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości do sprzedaży polożonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej i Powstańców Śląskich

Komunikat o wywieszeniu wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Głuchołazach przy ul. Kolonii Kaszubskiej i Powstańców Śląskich, stanowiącej własnośc Powiatu Nyskiego, przeznaczonej do sprzedaży.

2019-02-12 07:33:28
Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Nysie w okresie świątecznym

2018-12-19 14:23:36
Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną

2018-12-13 14:51:37
"Odpowiedź na petycję z dnia 21.09.2018 r."

2018-12-12 15:23:30
"Petycja z dnia 21.09.2018 r."

2018-12-12 15:22:25
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2018-12-11 08:59:38
Zatwierdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu Bielice - decyzja

2018-11-05 12:43:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice

2018-10-30 13:17:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Nysa

2018-10-30 13:14:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Głuchołazy

2018-10-30 13:08:23
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartuch konkursach ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w 2019

2018-10-24 08:58:25
Komunikat o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego nr 11, położonego w Głuchołazach przyul. Rynek 12-14

Komunikat o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego nr 11, położonego w Głuchołazach przy ul. Rynek 12-14, stanowiącego własnośc Powiatu Nysa, przeznaczonego do sprzedaży 

2018-10-23 11:16:13
Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały "Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019"

2018-10-18 10:57:44
Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Nysie w dniu 18 października 2018 r.

2018-10-15 11:22:49
Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

2018-10-04 14:31:58
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka 1619/1 Głuchołazy

2018-09-24 15:02:19
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka 1614 Głuchołazy

2018-09-24 15:01:20
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działka 1931/2 Głuchołazy

2018-09-24 14:56:21
Analiza zdawalności OSK na terenie powiatu nyskiego za I półrocze 2018 r.

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie powiatu nyskiego za I półrocze 2018 r. oraz informacja o liczbie uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek w I półroczu 2018 r.

2018-09-14 13:21:10
Obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

2018-08-30 07:34:45
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE

2018-07-02 10:15:25
Komunikat o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Komunikat o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

2018-05-18 12:25:24
Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalania gruntów położonych w obrębie Rzymkowice, gmina Korfantów

2018-04-23 08:16:28