Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ulotka Głownego Lekarza Weterynarii w sprawie stosowania anybiotyków w leczeniu zwierząt

2018-01-12 09:47:47
ASF - afrykański pomór świń

2018-01-02 12:13:19
Grypa Ptaków

GRYPA PTAKÓW

2017-11-14 13:35:52
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Nysie
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

telefon całodobowy:  077/408 50 64
faks całodobowy: 
077/408 50 64
e-mail:  
zarzadzanie.kryzysowe@powiat.nysa.pl

 


Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nysie należy:
- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
- realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2017-08-31 10:41:41
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

2017-08-31 10:39:55
Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego

2016-04-14 13:05:22
Zalecenia Starosty do Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego

 
2013-08-22 14:14:33