Redaktorzy BIP 

 

Obsługa merytoryczna BIP, administracja, koordynacja:

Starostwo Powiatowe w Nysie
ul. Piastowska 33
48-300 Nysa

Lista redaktorów upoważnionych Zarządzeniem Starosty Nyskiego nr 34/2015  z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Nysie” do administracji Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie:1.    Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - Jarosław Kowalewski, Witold Rudolf

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie – Renata Bednarz

3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie – Renata Hankus

4. Zespół Placówek Specjalnych w Nysie - Małgorzata Zamirska

5. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie – Anna Więckiewicz

6. Zespół Szkół Technicznych w Nysie – Beata Hornicka

7. Zespół Szkół i Placówek Artystycznych - Dariusz Kłakowicz

8. Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie – Arkadiusz Jagieło


Wydziały Starostwa Powiatowego w Nysie:

1.    Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska – Jolanta Maj, Elżbieta Motzek, Katarzyna  Muszyńska – Lelek;

2.    Wydział Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej – Maria Palimąka, Maria Paleczny, Magdalena Gorząd;

3.    Wydział Architektury i Budownictwa – Paweł Sekieta, Agnieszka Kmita;

4.    Referat Promocji – Elżbieta Serafin, Izabela Kicak, Joanna Bołdak;

5.    Wydział Komunikacji i Transportu - Grzegorz Malina;

6.    Wydział Inwestycji i Programowania – Katarzyna Martyn, Chlewicka Aleksandra;

7.    Wydział Organizacyjno – Prawny – Paweł Motzek, Małgorzata Sydoruk, Marta Widziszowka, Zenon Wiszniewski;

8.    Wydział Edukacji i Kultury – Jolanta Lach, Marzanna Skotnicka, Violetta Święs;

9.    Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Aleksandra Ratajska, Teresa Misztak, Wiesław Fościak, Maria Sobczyk, Piotr Walawender, Monika Bongilaj;

10.   Wydział Finansowo-Budżetowy - Iwona Kotylak, Marcin Baziak, Monika Łabuz.

Odpowiedzialność formalna i merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w BIP spoczywa na Naczelnikach i Kierownikach Starostwa Powiatowego w Nysie w zakresie działalności poszczególnych wydziałów, komórek i podległych im jednostek. (Zarządzenie nr 34/2015 Starosty Nyskiego z dnia 4 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Nysie").

 

 


Liczba odwiedzin : 3316
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Kicak
Czas wytworzenia: 2014-02-07 12:40:35
Czas publikacji: 2017-03-13 12:42:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak