Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki wyborów samorządowych oraz skład Rady Powiatu w Nysie

Wyniki wyborów samorządowych oraz skład Rady Powiatu w Nysie
2010-11-23 12:29:10
Informacja

Informacja
2010-10-15 13:51:52
Komunikat

Komunikat
Komisarza Wyborczego w Opolu I
z dnia 21 września 2010 r. 
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, niepodlegające zgłoszeniu do Państwowej Komisji Wyborczej, będą przyjmowane przez właściwego miejscowo komisarza wyborczego do dnia 4 października 2010 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120 ...
2010-09-22 08:01:04
Informacja

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej 
w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej< niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010-09-21 11:47:13
Informacja

Informacja
o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-09-21 11:39:14
Informacja

Informacja 
o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych, na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-09-21 11:35:20
Informacja

Informacja 
o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2010-09-21 11:33:14
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 1 września 2010 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010-09-21 11:23:37
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 
z dnia 17 września 2010 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2010-09-21 11:15:33