Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Koncepcja Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla OF PN2020

Uchwała Nr XV/150/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Systemu Zintegrowanego Transportu Publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

2016-04-01 13:53:03
Strategia Rynku Pracy OF PN2020

Uchwała Nr XV/153/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku

2016-04-01 11:41:39
Strategia Rozwoju Społecznego OF PN2020

Uchwała Nr XV/154/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku

2016-04-01 11:35:50
Strategia Rozwoju OF PN2020

Uchwała Nr XV/149/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016 - 2026 z perspektywą do 2030 roku

2016-04-01 11:29:32
Strategia Rozwoju Transportu OF PN2020

Uchwała Nr XV/151/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

2016-04-01 11:23:10
Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku."

2016-02-22 15:27:04
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku."

2016-02-22 08:55:41
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu OF PN2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030

2016-02-01 10:35:00
Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020"

2016-02-01 10:31:07
Obwieszczenia Burmistrza Nysy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy oraz Strategii Rozwoju Społecznego OF PN2020

2016-01-29 15:12:51