Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert - remont nawierzchni Białowieża

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
na wykonanie „
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1651 0 miejscowość - Białowieża
nr postępowania IP.272.1.1
5.2018.RM

2018-05-23 12:29:14
Informacja z otwarcia ofert usługi

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn.„Koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych”
zadanie nr 1 – Gmina Otmuchów, Paczków i Kamiennik,
zadanie nr 2 – Gmina Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce i Pakosławice
nr postępowania IP.272.1.13.2018.RM

2018-05-10 13:33:01
Informacja z otwarcia ofert usługi

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie „Malowania oznakowania poziomego”
nr postępowania IP.272.1.12.2018.RM

2018-05-09 12:16:11
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania „Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Nyskiego”
nr postępowania IP.272.2.10.2018.RM

2018-04-23 11:58:27
Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania „Poprawa warunków transportowych na obszarze Powiatu Nyskiego poprzez przebudowę drogi 1632 O na odcinku Biała Nyska - Kałków”
nr postępowania IP.272.2.11.2018.RM

2018-04-17 12:50:50
Informacja z otwarcia ofert - robota budowlana

Prace remontowe korytarza oraz pomieszczeń dydaktycznych na I pietrze - etap II w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nysie przy ul. Grodkowskiej 54

2018-04-17 11:29:26
Informacja z otwarcia ofert - dostawa

Zintegrowany Transport Subregionu Południowego – etap I”

2018-04-05 08:35:35
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach III”
nr postępowania IP.272.2.9.2018.RM

2018-04-04 11:10:30
Informacja z otwarca ofert - usługa

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „Rewitalizacji obszarów miejskich na terenie miasta Nysa ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ( nr decyzji o dofinansowanie RPOP.10.02.00-16-0045/16)

Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu

2018-03-27 12:05:08
Informacja z otwarcia ofert usługa

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.”Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa” III etap
nr postępowania IP.272.1.10.2018.RM

2018-03-26 11:12:17