Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie przetargu nieograniczonego
 na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej – działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice
w ramach zadania ”Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa- etap III”
nr postępowania IP.272.2.28.2018.RM

2018-11-14 11:54:02
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice”
nr postępowania IP.272.1.38.2018.KM

2018-11-09 13:34:52
Informcja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na Wykonanie zastępczego systemu odwodnienia mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1637 O
nr postępowania IP.272.1.37.2018.KM

2018-10-24 11:37:48
Informacja z otwarcia ofert - robota budowlana

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Zagospodarowanie terenu działki nr 60 przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie” w ramach projektu pn: „Ochrona różnorodności
biologicznej na terenie Subregionu Południowego”

nr postępowania IP.272.2.
26.2018.KM

 

 

2018-10-18 10:31:34
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. „Roboty z zakresu bieżącego utrzymania”
nr postępowania IP.272.1.34.2018.KM

 

2018-10-16 10:52:16
Informacja z otwarcia ofert zakup i montaż tablic

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. Zakup i montaż tablic służących do oznakowania miejsc atrakcyjnych turystycznie w ciągu drogi powiatowej Nr 1628 O i 1629 O w ramach projektu „Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa”.
nr postępowania IP.272.1.33.2018.RM

2018-10-05 12:37:11
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1633 O i Nr 1637 O w miejscowości Łąka”
nr postępowania IP.272.1.31.2018.KM

2018-10-04 14:17:26
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach”
nr postępowania IP.272.2.25.2018.RM

2018-10-03 11:39:18
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługa

Informacja z otarcia ofert na zadanie:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 9 800 000,00 zł. (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Nyskiego na 2018 rok w wysokości 9 800 000,00 zł.

Plik poniżej w załączeniu!

2018-09-25 11:29:54
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych – „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1624 O w miejscowości Biskupów”
nr postępowania IP.272.1.29.2018.KM

2018-09-18 11:31:59