Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK AKTUALIZACJA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 - plik poniżej w załaczniku
AKTUALIZACJA PLANU W PLIKU PONIŻEJ !!!

2019-03-13 09:17:19
Informacja z otwarcia ofert - usługi

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania
Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych – dokumentacja projektowa na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku
Obwodnica Nysy - Radzikowice”
nr postępowania IP.272.1.6.2019.RM

2019-03-06 13:40:49
Informacja z otwarcia ofert - roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy - Wyszków Śląski" nr postępowania IP.272.2.3.2019.RM w pliku poniżęj!!!

2019-03-04 13:44:16
Informacja z otwarcia ofert - zapytanie ofertowe usługa

Informacja z otwarcia ofert
 na
 „Sprzątanie jezdni z piasku i wszelkich zanieczyszczeń wzdłuż krawężników w ciągach dróg powiatowych w miastach Nysa, Paczków, Otmuchów ,Korfantów i Głuchołazy”
nr postępowania IP.272.1.5.2019.RM

2019-02-18 11:35:59
Informacja z otwarcia ofert- zapytanie ofertowe usługa

Informacja z otwarcia ofert
 na ”Dzierżawę kserokopiarki”
nr postępowania IP.272.1.4.2019.RM

2019-02-12 13:21:45
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1680 O na odcinku Obwodnica Nysy – Wyszków Śląski”
nr postępowania IP.272.2.1.2019.RM

2019-02-01 12:51:03
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługa

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy"
nr postępowania IP.272.2.
2.2019.KM

 

Informacja plik poniżej w załaczeniu !!!

2019-01-21 11:49:54
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert:„Zagospodarowanie terenu działki nr 1/3 w Nysie (dawny poligon wojskowy) w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”.
 
Plik poniżej w załączeniu!
2019-01-03 11:21:43
INFORMACJA Z OTWARCIA Z OFERT - dostawa

2018-12-28 11:33:01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługa

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południe”
nr postępowania IP.272.2.
31.2018.KM

 

Plik poniżej w załączeniu

2018-12-12 12:01:30