Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 - plik poniżej w załaczniku

2019-01-21 11:53:32
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługa

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Kamiennik zgodnie z opracowanymi założeniami do projektu technicznego i warunkami technicznymi założenia i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy"
nr postępowania IP.272.2.
2.2019.KM

 

Informacja plik poniżej w załaczeniu !!!

2019-01-21 11:49:54
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert:„Zagospodarowanie terenu działki nr 1/3 w Nysie (dawny poligon wojskowy) w ramach projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”.
 
Plik poniżej w załączeniu!
2019-01-03 11:21:43
INFORMACJA Z OTWARCIA Z OFERT - dostawa

2018-12-28 11:33:01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługa

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południe”
nr postępowania IP.272.2.
31.2018.KM

 

Plik poniżej w załączeniu

2018-12-12 12:01:30
INFORMACJA Z OTWARCIAOFERT - DOSTAWA

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania:

Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na 2019 rok
nr postępowania IP.272.2.
30.2018.KM

 

Plik poniżej w załączeniu.

2018-12-05 11:05:51
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 - AKTUALIZACJA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018 - AKTUALIZACJA

PLIK PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU

2018-12-03 14:10:19
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie przetargu nieograniczonego
 na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej – działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice
w ramach zadania ”Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa- etap III”
nr postępowania IP.272.2.29.2018.RM

2018-12-03 11:32:07
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie przetargu nieograniczonego
 na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej – działka nr 300/2 w miejscowości Sławniowice
w ramach zadania ”Zwiększenie transgranicznej dostępności Pisećna – Nysa- etap III”
nr postępowania IP.272.2.28.2018.RM

2018-11-14 11:54:02
Informacja z otwarcia ofert roboty budowlane

Informacja z otwarcia ofert
w trybie zapytanie ofertowego
 na wykonanie zadania pn. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych – „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1602 O w miejscowości Złotogłowice”
nr postępowania IP.272.1.38.2018.KM

2018-11-09 13:34:52