Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 41

48-303 Nysa

 

tel. 77 433 40 41

fax 77 433 31 20

 Informacja o kursach własnych- tel. 77 433 90 99

Dworzec Autobusowy – ul. Racławicka 1, 48-300 Nysa

 

e-mail. sekretariat@pksnysa.pl , strona: www.pksnysa.pl

 

 

Prezes Zarządu – Beata Juralewicz

 

Prokurenci:

- Hanna Strzałkowska – Kędzierska

- Barbara Czarnecka

 

 

 Forma prawna:

Jednoosobowa Spółka Samorządu Terytorialnego - Właściciel Powiat Nyski.

Powiat Nyski jest właścicielem Spółki PKS w Nysie i posiada 100% udziałów.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Spółka z o.o. jest jednoosobową spółką Powiatu Nyskiego i „podmiotem wewnętrznym” w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

 


Liczba odwiedzin : 1389
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Malina
Osoba odpowiedzialna za informację : Daniel Zimoch
Czas wytworzenia: 2016-11-03 10:15:16
Czas publikacji: 2018-12-10 15:09:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak