Kontakt 

 

 

 
DZIENNIK USTAW - wersja elektroniczna - MONITOR POLSKI

Starostwo Powiatowe w Nysie

Herb Powiatu

ul. Piastowska 33
48 - 300 Nysa

 

 

Biuro Obsługi Klienta:+48/77 408 50 70

sekretariat:+48/77 408 50 29

fax:+48/77 408 50 71

 

NUMERY KONT: 

STAROSTWO POWIATOWE 

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE
67 8872 1026 0031 4947 2000 0010
- rachunek bieżący Starostwa Powiatowego
(wpłaty z tytułu: dzienniki budowy, karty wędkarskie, opłaty komunikacyjne (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne), sprzedaży mienia Powiatu).


BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE
26 8872 1026 0031 4947 2000 0360
- wpłaty z tytułu wadium, związane z przetargami na sprzedaż nieruchomości Powiatu.

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE
12 8872 1026 0031 4947 2000 0030
- opłaty z tytułu wieczyste użytkowanie, trwaly zarząd, przekształcenie w prawo własności, sprzedaży, nieruchomosci Skarbu Państwa.

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

37 8872 1026 0031 4947 2000 0550
- wpłaty z tytułu wadium, związane z przetargami na sprzedaż nieruchomości
Skarbu Państwa.


NIP: 753-19-44-565
Regon: 531412220 

 

 Wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, przekształcenia
i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

POWIAT NYSKI 

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE O/NYSA
05 8872 1026 0031 4950 2000 0010
- rachunek bieżący Powiatu Nyskiego

NIP: 753 - 21 - 32 - 088
Regon: 531412579

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO

tel. 77 408 50 70,
pokój nr 205 - I piętro

 

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 77 408 50 64  - dyżur całodobowy
tel. 603 64 70 55 - dyżur całodobowy

 

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz
tel. 77 408 50 58, 25
pok. nr 104 - parter

 

SEKRETARZ POWIATU

Zdzisław Baran
tel. 77 408 50 34
pok. nr 214 - piętro I

 

PARTER BUDYNKU:

 

WYDZIAŁ EDUKACJI I KULTURY

Naczelnik: Kazimierz Darowski
tel. 77 408 50 27
pozostałe numery: 077 408 50 22, -23, -62
pok. nr 110, 112, 113, 114

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik: Jacek Tarnowski
tel. 77 408 50 20
pozostałe numery: 77 408 50 24, -43, -66
pok. nr 115, 116, 117, 118

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz
tel. 77 408 50 58, -25
pok. nr 104

WYDZIAŁ FINANSOWO - BUDŻETOWY

Naczelnik: Aleksandra Bogucka
tel. 77 408 50 35
pozostałe numery: 77 408 50 32, -33, -25, -36, -37, -61
pok. nr 102-109

 

I - PIĘTRO BUDYNKU:

SEKRETARIAT

tel. 77 408 50 29
pok. nr 210
sekretariat@powiat.nysa.pl


SAMODZIELNE STANOWISKO ds. KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Bartosz Bukała
tel. 77 408 50 77

 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA STAROSTWA POWIATOWEGO

tel. 77 408 50 70,
pokój nr 205

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Naczelnik: Daniel Zimoch
tel. 77 408 50 63
pozostałe numery: 77 408 50 47, -52, -53, -05, -06, -08, -10, -28

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

tel. 77 408 50 63 pok. 217

 

SEKRETARZ POWIATU

Zdzisław Baran
tel. 77 408 50 34
pok. nr 214

 

II - PIĘTRO BUDYNKU:

REFERAT PROMOCJI

Kierownik: Izabela Kicak
tel. 77 408 50 59
pozostałe numery: 77 408 50 51
pok. nr 309, 310

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

Naczelnik: Beata Szajowska - Sobek
tel. 77 408 50 39
pozostałe numery: 77 408 50 40, -41, -42, -44, -69, -26
pok. nr 307, 308, 311, 314-315

 

BIURO OBSŁUGI RADY

Kierownik: Zenon Wiszniewski
tel. 77 408 50 40
pok. nr 312

 

INFORMATYK STAROSTWA

Paweł Motzek,
Tomasz Dziedziński
tel. 77 408 50 69
pok. nr 303, 304
admin@powiat.nysa.pl

 

STANOWSKO DS. ZARZĄDU POWIATU W NYSIE

Katarzyna Wojciechowska

tel. 77 408 50 41

pok. nr 314

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Naczelnik: Henryka Wołochacz
tel. 77 408 50 68
pozostałe numery: 77 408 50 64, -57
pok. 301, 302, 305

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

tel. 77 408 50 64

 

UL. PIASTOWSKA 33a

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Marcin Kowaliszyn
tel. 77 408 50 50

WYDZIAŁ INWESTYCJI I PROGRAMOWANIA

Naczelnik: Piotr Walach
tel. 77 408 50 46
pozostałe numery: 77 408 50 60, -65, -78

WYDZIAŁ DROGOWNICTWA

Naczelnik: Arkadiusz Jagieło
tel. 77 408 51 10
pozostałe numery: 77 408 51 26, -11, -09, -08, -33, -32

 

UL. PARKOWA 2-4

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Naczelnik: Eugenia Kantorowicz
tel. 77 408 50 80
pozostałe numery: 77 408 50 -81, -82, -83, -84, -85
ul. Parkowa 2

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Naczelnik: Maria Sobczyk
tel. 77 408 51 01
Sektetariat, Kasa:
tel. 77 408 51 00
pozostałe numery: 77 408 51 -02, -03, -04, -05, -06, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -28, -29

ul. Parkowa 4

 


Liczba odwiedzin : 24844
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Nysie
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Serafin
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Kicak
Czas wytworzenia: 2005-09-27 11:59:22
Czas publikacji: 2018-05-23 09:36:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak