Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przetarg nieograniczony

Wycena nieruchomości mienia Powiatu i mienia Skarbu Państwa
2005-09-05 11:27:05
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przetarg nieograniczony na wykonanie mechanicznej ścinki zawyżonych poboczy dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych na terenie gmin: Nysa, Głuchołazy, Otmuchów, Paczków, Kamiennik, Łambinowice i Skoroszyce
2007-04-10 12:34:36
O g ł o s z e n i e o przetargu nieograniczonym

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1661 O w miejscowości Kłodobok oraz w ciągu drogi powiatowej Nr 1670 O w miejscowości Szklary
2009-08-18 13:02:18
Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nyskiego, położonych w Nysie przy ul. Eichendorffa i Głowackiego
2010-06-25 12:44:57
Ogłoszenie o wynikach II przetargu ustnego

 Ogłoszenie o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Jarnołtówku
2010-06-30 15:17:06
Zmiana treści ogłoszenia zorganizowania obozu szkoleniowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B i kat. C oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zmiana treści ogłoszenia zorganizowania obozu szkoleniowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B i kat. C oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2010-07-02 10:50:04
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 na szkolenie wyjazdowe z kursem sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i pracownik ds. kadr i płac, dowozem, zakwaterowaniem i wyżywieniem
2010-07-06 13:03:13
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  Nysa, 7.07.2010 r.

ZP.3431-10/10


Wykonawcy – wszyscy


Dotyczy: postępowania przetargowego Nr ZP.3431-10/10 na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku straży granicznej na Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie - Dom Dziecka Jasienicy Górnej 71- etap I, II.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (DZ. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn. zm.), unieważnia się postępowanie przetargowe nr ZP.3431-10/10 na Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku straży granicznej na Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie - Dom Dziecka Jasienicy Górnej 71- etap I, II.

U Z A S A D N I E N I E

Do prowadzonego powyżej postępownia przetargowego przystąpiło 8 oferentów.

Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 500 000,00 zł. - taka też kwota została podana przez zamawiajacego bezpośrednio przed otwarciem ofert. Zatem oferta z najniższą ceną (nakorzystniejszą ofertą) 585 581,48 zł. przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejsza oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinanowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dysponuję ściśle określoną kwotą na ww zadanie, w tym stanie rzeczy zaistniała podstawa do unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.


                                                                                                                                        Starosta Nyski

                                                                                                                                        Adam Fujarczuk

2010-07-08 11:38:27
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1625 O w miejscowości Kijów oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1650 O w miejscowości Starowice

2010-07-13 13:27:03
Ogłoszenie o wynikach postępowania

 Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

2010-07-15 15:17:21