Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana treści ogłoszenia zorganizowania obozu szkoleniowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B i kat. C oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zmiana treści ogłoszenia zorganizowania obozu szkoleniowego wraz z kursem prawa jazdy kat. B i kat. C oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2010-07-02 10:50:04
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania p.n. Przebudowa mostu nr JNI 01014060 w km 0+686 drogi powiatowej nr 1636 O  w m. Śliwice"
2013-06-21 11:28:03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania p.n. Przebudowa mostu nr JNI 01014034 w km 18+183 drogi powiatowej nr 1206 O w m. Przechód wraz z dojazdami stanowiącymi odcinek drogi powiatowej nr 1206 O
2013-06-20 13:35:24
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - budowa boiska do piłki nożnej - etap II.
2013-06-14 14:57:06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

2015-06-09 12:59:06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PRZETARG

Termomodernizacja obiektu Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach wraz z wymianą kotła gazowego przy ul. Grunwaldzkiej 4a

 

2015-06-12 09:34:17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PRZETARG

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie

2015-04-23 12:50:51
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie – etap I

2015-07-21 12:36:17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz drukującego dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nysie.

2015-06-30 10:02:18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1 900 000 PLN

2015-10-20 11:05:57