Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Nysie w okresie świątecznym

2018-12-19 14:23:36
Wyniki konkursu na nieodpłatną pomoc prawną

2018-12-13 14:51:37
"Odpowiedź na petycję z dnia 21.09.2018 r."

2018-12-12 15:23:30
"Petycja z dnia 21.09.2018 r."

2018-12-12 15:22:25
Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2018-12-11 08:59:38
Zatwierdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla obrębu Bielice - decyzja

2018-11-05 12:43:33
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowościach Korfantów i Łambinowice

2018-10-30 13:17:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Nysa

2018-10-30 13:14:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w miejscowości Głuchołazy

2018-10-30 13:08:23
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartuch konkursach ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w 2019

2018-10-24 08:58:25