Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-26 14:50:26 PRZETARGI / Ogłoszenie I przetargu ustnym ograniczonym do podmiotów, których działalność statutowa związana jest z przesyłem gazu, na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej obręb Wilamowa, gmina Paczków oznaczonej jako działka nr 14/3 z k.m. 2 o pow. 0,0600 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Nysie prowadzona jest księga wieczysta KW OP1N/00037272/9. Aleksandra Ratajska Publikacja artykułu
2017-05-26 10:04:24 Umorzenia / Umorzenia 2016 - osoby fizyczne, którym w zakresie opłat udzielono w 2016 r. umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł Elżbieta Serafin Publikacja artykułu
2017-05-26 09:57:09 PRZETARGI / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTA BUDOWLANA Katarzyna Martyn Publikacja artykułu
2017-05-26 08:53:48 PRZETARGI / ZAPYTANIE OFERTOWE - usługi------Informacja o zmianie ogłoszenia 18.05.2017------- Katarzyna Martyn Edycja artykułu
2017-05-25 14:35:43 Panel Wykonawcy / INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - OSNOWA GM. KAMIENNIK Katarzyna Martyn Publikacja artykułu
2017-05-25 10:59:36 Uchwały rady / 2017 Zenon Wiszniewski Edycja artykułu
2017-05-25 10:10:26 PRZETARGI / Przetarg nieograniczony - roboty budowlane Zmiana terminu zakończenia zadania, Zmiana przedmiaru robót, Unieważnienie postępowania Maria Radzikowska Edycja artykułu
2017-05-24 13:38:20 Panel Wykonawcy / Informacja z otwarcia ofert przebudowa ulicy Kolejowej w Głuchołazach Maria Radzikowska Publikacja artykułu
2017-05-24 12:51:48 OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY / ZAWIADOMIENIE Katarzyna Muszyńska-Lelek Publikacja artykułu
2017-05-24 12:36:01 Panel Wykonawcy / INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Katarzyna Martyn Publikacja artykułu