Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-23 10:22:03 ZEWNĘTRZNE / Plan kontroli zewnętrznych na 2019 rok Paweł Motzek Publikacja artykułu
2019-01-21 11:53:32 Panel Wykonawcy / PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK Katarzyna Martyn Publikacja artykułu
2019-01-21 11:49:54 Panel Wykonawcy / INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - usługa Katarzyna Martyn Publikacja artykułu
2019-01-21 10:26:33 Projekty na sesję / Projekty na IV sesję Rady Powiatu w Nysie (VI kadencj 2018-2023) Zenon Wiszniewski Publikacja artykułu
2019-01-21 10:22:17 Porządek sesji / Porządek IV sesji Rady Powiatu (VI kadencja 2018 - 2023) Zenon Wiszniewski Publikacja artykułu
2019-01-17 12:46:54 Regulamin / Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nysie Elżbieta Serafin Edycja artykułu
2019-01-17 12:37:21 Uchwały zarządu / 2018 Elżbieta Serafin Edycja artykułu
2019-01-17 12:31:20 Uchwały zarządu / 2019 Elżbieta Serafin Publikacja artykułu
2019-01-16 11:33:59 Wykaz stowarzyszeń / Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Elżbieta Serafin Publikacja artykułu